Βεβαιώσεις Μηχανικού

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την έκδοση βεβαίωσεις νομιμότητας του ακινήτου η οποία κρίνεται απαραίτητη σε συμβολαιογραφική πράξη που αφορά το ακίνητο. Αναλαμβάνουμε την εύρεση  όλων των εγγράφων που θα χρειαστούν για την έκδοση της βεβαίωσης (π.χ. σχέδια άδειας οικοδομής) από τη πολεοδομία χωρίς επιβάρυνση του πελάτη. Στην συνέχεια κατόπιν αυτοψίας μας στον χώρο εκδίδουμε άμεσα την βεβαίωση.

Προτείνουμε πριν προχωρήσετε σε κάποια αγοραπωλησία όπου θα απαιτηθεί στη συνέχεια η έκδοση της βεβαίωση νομιμότητας για το ακίνητο να προηγηθεί έλεγχος νομιμότητας αυτού με σκοπό την αποφυγή πιθανών προβλημάτων και την εξοικονόμηση χρόνου.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο