ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΡΟΥ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.823.722,83 ευρώ(ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το έργο κατασκευάσθηκε εντός των ορίων του Δήμου Πέλλας και συγκεκριμένα στα Δ.Δ. Νέου και Παλαιού Μυλοτόπου και  στα Δ.Δ. Αξού – Ποντοχωρίου.

 

Το έργο που κατασκευάστηκε είναι κυρίως υδραυλικό και αφορούσε την κατασκευή:

Μετάβαση στο περιεχόμενο