5.ΑΠΟXΕΤΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ – ΘΕΡΜΗΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.210.846,88 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Το έργο που κατασκευάστηκε είναι κυρίως υδραυλικό και αφορούσε την κατασκευή:

Η εταιρεία κατασκεύασε με επιτυχία την κατασκευή των αποχευτικών αγωγών (συλλεκτήρων και βασικών)  του εσωτερικού δικτύιυ του οικισμού και του αγωγού μεταφοράς λυμάτων εώς τη θέση συμβουλής στον ΚΑΑ Βασιλικών, με τελικό αποδέκτη τη νέα εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Θέρμης. Επιπλέον, προβλέπεται η κατασκευή ενός αντλιοστασίου στο Βορειοανατολικό τμήμα του οικισμού, προκειμένου να συνδεθούν με το δίκτυο ακαθάρτων μικρό τμήμα του προϋφιστάμενου οικισμού και η περιοχή επέκτασης του σχεδίου πόλης ανατολικά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο