Προφίλ Εταιρείας

Το Προφίλ μας

Η εταιρεία ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το 2002 από τον κ. Αρβανίτη  Δημήτριο  του Βασιλείου και την κ. Ιωαννίδου Αλεξάνδρα του Σάββα ύστερα από μια συνεχή και επιτυχή πορεία στον τομέα των κατασκευών τεχνικών έργων όλων των ακόλουθων κατηγοριών όπως οικοδομικά ,υδραυλικά ,οδοποιίας ,βιομηχανικά, ενεργειακά, ηλεκτρολογικά ,αποβλήτων και λιμενικά.

Από το 2011 η εταιρεία έχει επεκτείνει  την δραστηριότητά της στην ίδρυση και λειτουργία  Βιοτεχνίας Ασφαλτικού μίγματος .

Μέτοχοι  της εταιρείας είναι ο κ. Αρβανίτης Δημήτριος και η κ. Ιωαννίδου Αλεξάνδρα-Πολιτικοί Μηχανικοί και στελέχη της εταιρείας είναι ακόμη ο κ. Βαμβουρέλλης Παναγιώτης-Μηχανολόγος Μηχανικός , ο κ. Περάκης Μιχαήλ-Χημικός Μηχανικός και ο κ. Κυριακίδης Παναγιώτης Πολιτικός Μηχανικός.

 

Skyscrapers Background

Η έδρα της εταιρείας  είναι στην Έδεσσα στην οδό Ρωμανού 9 και οι εγκαταστάσεις του μηχανολογικού εξοπλισμού και του Ασφαλτικού Συγκροτήματος είναι στην Βιομηχανική περιοχή του Προφήτη Ηλία του Δήμου Σκύδρας και πλησίον του Εθνικού Οδικού δικτύου  Σκύδρας –  Αριδαίας.

Η εταιρεία έχει ικανό επιστημονικό προσωπικό που αποτελείται από μηχανικούς ,εργοδηγούς, ειδικευμένο προσωπικό σε τεχνικές εργασίες που απαιτούν ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εμπειρία στις κατασκευές.

Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της εταιρείας ανανεώνεται διαρκώς και εμπλουτίζεται με νέα μηχανήματα ειδικών προδιαγραφών που απαιτούνται για την καλύτερη, έγκαιρη ολοκλήρωση των ειδικών τεχνικών έργων που κατασκευάζονται από την εταιρεία.

Δραστηριότητες Εταιρίας

Η  ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε είναι μια τεχνική κατασκευαστική εταιρεία που η δραστηριότητα  της   όπως αναφέρεται και στο άρθρο 3 του καταστατικού της εταιρείας που αφορά το σκοπό της είναι:

 1. H σύναψη συμβάσεων δικαιώματος δικαιόχρησης του διακριτικού τίτλου της εταιρείας,
 2. H παροχή υπηρεσιών, οργάνωσης, συντονισμού ,διοίκησης και λειτουργίας τεχνικών και μη  έργων,
 3. H διαχείριση και λειτουργία τεχνικών και μη έργων και ενδεικτικά: ΧΥΤΑ, Συστημάτων συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, βιολογικών καθαρισμών, εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων, εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και λοιπών τεχνικών έργων υποδομής,
 4. H ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίου για χημικές αναλύσεις, ποιότητας προϊόντων, περιβαλλοντικές μετρήσεις, εν γένει δοκιμές και άλλα,
 5. H σύναψη προγραμματικών συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για την από κοινού οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία τεχνικών και μη έργων,
 6. H αντιπροσώπευση και εμπορία εξοπλισμού, υλικών και τεχνολογιών στον Ελληνικό και διεθνή χώρο,
 7. Η εκτέλεση κάθε είδους έργου ιδιωτών, νομικών προσώπων καί του δημοσίου,
 8. H αντιπροσώπευση εταιρειών του εσωτερικού και εξωτερικού, οι οποίες θα έχουν όμοιους με τους παραπάνω σκοπούς,
 9. H συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων και ιδιωτικών έργων, ανάληψη, μελέτη και επίβλεψη, εκτέλεση και κατασκευή στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία, κάθε είδους τεχνικά έργα, Δημοσίου, ΟΤΑ Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Περιφερειών, Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου, φυσικών προσώπων,
 10. Η ίδρυση και εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών.
 11. Η παραγωγή και εμπορία ασφαλτικών.
 12. Η παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος.
 13. Η παραγωγή και εμπορία τσιμεντοπροϊόντων.
 14. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα


Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί:

 • Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο.
 • Να αγοράζει, μισθώνει, οποιαδήποτε μεταφορικά μέσα, να αγοράζει και μισθώνει ακίνητα, να αγοράζει και πωλεί χρεόγραφα.
 • Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία οπουδήποτε.

Πελάτες

Οι Δήμοι

Οι Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας

Οι ΔΕΥΑ

Εταιρείες – Κοινοπραξίες εταιρειών κατασκευής Δημοσίων έργων

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει μια καλύτερη και εξατομικευμένη εμπειρία χρήσης. Αν συνεχίσετε την πλοήγηση, αποδέχεστε την χρήση των cookies.

Μετάβαση στο περιεχόμενο