Πώληση Ψυχρής Ασφάλτου

Έτοιμο προς χρήση ασφαλτικό µίγµα ψυχρής εφαρµογής, για τοπικές επισκευές οδοστρωµάτων από  άσφαλτο  ή σκυρόδεμα. Χαρακτηρίζεται από μεγάλη  ευκαμψία  χωρίς  την  εμφάνιση  ρωγμών λόγω συστολοδιαστολών. Διαθέτει πολύ καλή πρό- σφυση µε το υπόστρωμα και δεν παρασύρεται από τα ελαστικά των αυτοκινήτων. Έχει µεγάλη αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και το χρόνο. Εξασφαλίζει απλοποίηση  των   εργασιών   χωρίς   την   ανάγκη προετοιμασίας της προς επισκευή επιφάνειας και χρήσης ειδικού εξοπλισμού. Το οδόστρωμα μπορεί να δοθεί άμεσα στην κυκλοφορία.

Η ψυχρή άσφαλτος αποτελεί μία γρήγορη και εύκολη λύση για την επιδιόρθωση των λακούβων στο οδόστρωμα. Είναι υψηλής αντοχής και έτοιμη να χρησιμοποιηθεί κατευθείαν από τη συσκευασία καθιστώντας την ιδανική λύση για κάθε λακούβα σε οποιοδήποτε δρόμο. Η ψυχρή άσφαλτος είναι ένα μίγμα που έχει ως βάση την άσφαλτο, η οποία σε συνδυασμό με χαλίκι και ένα ειδικό πολυμερές υλικό δημιουργεί ένα ισχυρό συμπαγές προϊόν κατάλληλο για μόνιμες επισκευές λακκουβών, καθιζήσεων και ρωγμών στο οδόστρωμα.

Είναι ιδανικό για άμεσες και μόνιμες αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων μετά από έργα υδρεύσεων, αποχετεύσεων, τηλεπικοινωνιών, αερίου και άλλα.

Πλεονεκτήματα

  • Εύκολη και άμεση εφαρμογή.
  • Χρήση κατευθείαν από τη συσκευασία.
  • Υψηλή αντοχή της εφαρμογής έως και πλήρη αποκατάσταση της φθοράς.
  • Τροποποιημένο πολυμερές υλικό για καλύτερη πλαστικότητα, πρόσφυση και μεγαλύτερη αποδοτικότητα με το πέρασμα του χρόνου.
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις καιρικές συνθήκες ακόμα και όταν η λακκούβα είναι γεμάτη με νερό.
  • Δεν χρειάζεται ανάμειξη, πρόσθετα ή επικάλυψη βαφής.

Διαθέσιμη σε σάκο 25kg ή σε κάδο 25kg.

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ :

1. Υπόστρωµα  

Η προς επισκευή επιφάνεια πρέπει να είναι απαλλαγµένη από σκόνες, λάδια, σαθρά υλικά κλπ., ειδικά στην περίµετρο της. Επίσης δεν πρέπει να έχει λιµνάζοντα νερά. Σε περίπτωση που το βάθος της επισκευής υπερβαίνει τα 10 cm, συνίσταται να προηγηθεί διάστρωση αµµοχάλικου και καλή συµπύκνωσή του.

2. Εφαρµογή

Το επισκευαστικό  µίγµα  είναι  έτοιµο  προς  χρήση και δεν απαιτείται οποιαδήποτε ανάµιξη ή ανάδευ- σή του. Η προς επισκευή επιφάνεια γεµίζεται µε το υλικό, φροντίζοντας  το  γέµισµα  να  προεξέχει  1-2 cm από τη στάθµη του οδοστρώµατος. Κατόπιν το υλικό συµπυκνώνεται καλά µε τη χρήση φτυαριού, κυλίνδρου ή και µε τις ρόδες ενός αυτοκινήτου. Το οδόστρωµα µπορεί να δοθεί άµεσα στην κυκλοφορία.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ :

Περίπου 21 kg/m

2/cm πάχος στρώσης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :

Δοχεία 25 kg.

ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ :

12 µήνες από την ηµεροµηνία παραγωγής σε κλειστά δοχεία, σε χώρους προστατευµένους από τον παγετό, την υγρασία και τον ήλιο.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ :

Το υλικό µπορεί να εφαρµοστεί γενικά κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες εκτός υπό βροχή.