Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Τακτοποίηση αυθαιρέτων : Η νομοθεσία ορίζει πως τα ακίνητα πρέπει να υφίστανται νόμιμα, δηλαδή να έχουν κατασκευασθεί με οικοδομική άδεια και η κατασκευή να έχει εκτελεσθεί όπως ορίζει η αρχική οικοδομική άδεια ή κάποια τροποποίηση της άδειας αυτής.

Η Εταιρεία μας αναλαμβάνει την τακτοποίηση/νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών σε όλη την Ελλάδα. Κατά καιρούς έχουν εκδοθεί πολλοί νόμοι για τον σκοπό αυτό, αυτή τη στιγμή ισχύει ο Ν.4495/2017.

Απαραίτητη κρίνεται η τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών σε κάποιο ακίνητο όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί κάποια συμβολαιογραφική πράξη για αυτό (αγοραπωλησία, γονική παροχή κτλ) ή μίσθωση. Επιπλέον, ο τρέχοντας νόμος δίνει κίνητρο στον πολίτη να προβεί στην τακτοποίηση του ακινήτου του καθώς όσο πιο άμεσα ενταχθεί στον νόμο τόσο μεγαλύτερη θα είναι η έκπτωση του προστίμου που θα αφορά την αυθαιρεσία. Αντιθέτως, όσο καθυστερεί θα επιβάλλονται αυξητικοί συντελεστές στο πρόστιμο.

Επιπλέον, έκπτωση 20% επι του προστίμου παρέχεται στον αιτούντα εφόσον καταβληθεί το ποσό του προστίμου εφάπαξ.

Κατηγορίες αυθαιρέτων κατασκευών:

  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, οι οποίες είχαν ολοκληρωθεί πριν από την 9/6/1975 εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβολή παραβόλου ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και χωρίς την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, οι οποίες είχαν ολοκληρωθεί πριν από την 31/12/1982 εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση με την καταβολή παραβόλου και την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: Αυθαίρετες μικρές παραβάσεις. Εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση, με την καταβολή παραβόλου ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και χωρίς την καταβολή ειδικού προστίμου
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν μετά την 1/1/1983 τακτοποιούνται και εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση (σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις) υπο προϋποθέσεις.
  • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 Αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες 1 – 4, τακτοποιούνται για 30 έτη με την καταβολή αντίστοιχου παραβόλου και την καταβολή ειδικού προστίμου. Επιτρέπεται η μεταβίβαση και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτώ

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει μια καλύτερη και εξατομικευμένη εμπειρία χρήσης. Αν συνεχίσετε την πλοήγηση, αποδέχεστε την χρήση των cookies.

Μετάβαση στο περιεχόμενο