Τα έργα μας

Πεζοδρόμηση εμπορικού κέντρου

Πεζοδρόμηση εμπορικού κέντρου

Βασικές Πληροφορίες Έργου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
2.134.453,78€

Περιγραφή Έργου

Μετάβαση στο περιεχόμενο