Τα έργα μας

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ:ΕΠΕΚΤΑΣΗ Χ.Υ.Τ.Α. 1ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ (Χ.Υ.Τ.Α. ΑΛΜΩΠΙΑΣ) ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Βασικές Πληροφορίες Έργου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
5.525.148,30ΕΥΡΩ (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ)

Περιγραφή Έργου

Το έργο περιελάμβανε την πλήρη κατασκευή της επέκτασης του ΧΥΤΑ Αλμωπίας και τον εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος βιολογικού, ήτοι :

  1. Διαμόρφωσης της επέκτασης της λεκάνης ΧΥΤΑ.
  2. Στεγανοποίησης της επέκτασης της λεκάνης ΧΥΤΑ και συναρμογής των στρώσεων με εκείνες του κυττάρου της Α’ Φάσης.
  1. Διαχείρισης στραγγισμάτων του συνολικού ΧΥΤΑ, ήτοι

Gallery

Μετάβαση στο περιεχόμενο