Τα έργα μας

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΙΖΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ

Βασικές Πληροφορίες Έργου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
3.850.806,45 (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)+305.477,24 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ)

Περιγραφή Έργου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Το έργο αφορά την κατασκευή εσωτερικού δικτύου της Τ.Κ. Ριζού συνολικού μήκους 12.890,54 μέτρων και την κατασκευή ιδιωτικών συνέσεων από τις ιδιοκτησίες, την κατασκευή αγωγών μεταφοράς των λυμάτων των Τ.Κ. Πετριάς Αρσενίου και του οικισμού Πλευρώματος συνολικού μήκους 7.214,70 μέτρων και εξωτερικού δικτύου σύνδεσης της Τ.Κ. Ριζού (με πρόβλεψη εξυπηρέτησης δικτύων Τ.Κ. Αρσενίου, Τ.Κ. Πετριάς και οικισμού Πλευρώματος) συνολικού μήκους 5.034,36 μέτρων.

Gallery

Μετάβαση στο περιεχόμενο