Τα έργα μας

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΡΟΥ

Βασικές Πληροφορίες Έργου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
2.823.722,83 ευρώ(ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΠΑ)

Περιγραφή Έργου

Το έργο κατασκευάσθηκε εντός των ορίων του Δήμου Πέλλας και συγκεκριμένα στα Δ.Δ. Νέου και Παλαιού Μυλοτόπου και  στα Δ.Δ. Αξού – Ποντοχωρίου.

 

Το έργο που κατασκευάστηκε είναι κυρίως υδραυλικό και αφορούσε την κατασκευή:

  • βαρυτικού αγωγού μεταφοράς λυμάτων από Ν. Μυλότοπο έως ΕΕΛ μήκους 3,3km.
  • βαρυτικού εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων στον Παλαιό Μυλότοπο, συνολικού  μήκους 6,2km, και δικτύου μεταφοράς έως τον αγωγό μεταφοράς λυμάτων του Ν. Μυλοτόπου, το οποίο περιλαμβάνει ένα αντλιοστάσιο και καταθλιπτικό αγωγό μήκους 0,8km.
  • βαρυτικού εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων στο Ποντοχώρι, συνολικού μήκους 2,8 km.
  • δικτύου μεταφοράς λυμάτων από Αξό και Ποντοχώρι έως τον αγωγό μεταφοράς λυμάτων Ν. Μυλοτόπου, το οποίο περιλαμβάνει δύο αντλιοστάσια και καταθλιπτικό αγωγό μήκους 2,9km.

Gallery

Μετάβαση στο περιεχόμενο