Τα έργα μας

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ ΠΕΔΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

Βασικές Πληροφορίες Έργου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
ΔΕΥΑ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
6.819.371,13 ΕΥΡΩ (ΜΕ ΦΠΑ)

Περιγραφή Έργου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:  Το έργο αφορά στην κατασκευή των Κεντρικών Αποχετευτικών Αγωγών, δύο Αντλιοστασίων (υποστηρικτικού και κύριου) στην περιοχή Αγγελοχωρίου και τοπικού αντλιοστασίου ανύψωσης στην περιοχή της Χαρίεσσας, για την προσαγωγή των λυμάτων των οικισμών Επισκοπής, Κοπανού, Αγγελοχωρίου και Πολυπλατάνου στην ΕΕΛ των πεδινών οικισμών του διευρυμένου Δήμου Νάουσας.

Gallery

Μετάβαση στο περιεχόμενο