Τα έργα μας

Υδρευση Παλαιού & Νέου Μυλοτόπου

Βασικές Πληροφορίες Έργου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
Δ.Τ.Υ.Ν.Α. ΠΕΛΛΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
2.134.453,78€

Περιγραφή Έργου

Μετάβαση στο περιεχόμενο