Τα έργα μας

1ο Λύκειο Γιαννιτσών

Βασικές Πληροφορίες Έργου

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
Δ.Τ.Υ.Ν.Α. ΠΕΛΛΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ:
567.226,89€

Περιγραφή Έργου

Μετάβαση στο περιεχόμενο